Filadelfia en Filoxenia

titelf21

In de Bijbel gaat het niet alleen over gastvrijheid jegens geloofs genoten, maar ook jegens vreemdelingen. Heel duidelijk vind ik dat in Hebr. 13 : 1. Laat de broederlijke liefde blijven en vergeet de herbergzaamheid niet (NBG).

In het Grieks staan de woorden: laat de filadelfia blijven en vergeet de filoxenia niet. Filoxenia is liefde tot de vreemdelingen. De liefde tot de vreemdelingen kon je tonen door hen tijdens zware reizen een onderkomen te bieden in je eigen huis. Jezus is toppunt van gastvriendelijkheid. Iedereen voelde zich direct thuis bij Jezus: prostituees en tollenaren, melaatsen en Samaritanen. We kunnen de ander pas herbergen als we zelf ‘geherbergd’ zijn.

OpenHuis, de plaats van mentoring en “impartation”.

Hier beneden een stuk geschreven door iemand met een andere kijk op en verlangen naar christelijk leiderschap.

Waar behoefte aan is, waar ik behoefte aan heb, is het soort discipelschap/mentoring dat meer in de lijn van ‘leven-delen’ ligt. Er is minder behoefte aan textbook kennis (information), meer aan ‘impartation’; het delen in iemands (geestelijke) leven.

Bijkomend feit is dat er bij mensen van mijn leeftijd/generatie een soort kritisch scepticisme heerst: we zijn moe van alle pep-talk en ‘aanmoedigingen’, maar willen de realiteit van ‘geestelijke waarheden’  ‘ervaren’. We willen met iemand meelopen en zijn/haar (geestelijke) successen en valkuilen ‘meemaken’. Niet er slechts over lezen/horen…

Ik hoop dat (aankomende) leiders dit een prioriteit zullen maken. Dit zal echter een geheel andere ‘modus’ van leiderschap betekenen. Een andere manier van ‘leiden’.

Er zal weinig tijd overblijven voor grootse programma-gerichte activeiten. Er zal simpelweg geen tijd zijn voor ‘de leider doet alles’. De leider zal meer van zijn/haar leven open moeten stellen voor mensen om hem/haar heen. Meer kwetsbaarheid moeten kunnen tonen, meer vertrouwen moeten hebben in de mensen om hem heen. Een meer holistische kijk op leiderschap.

Dit betekent (hoop ik) dat er in de toekomst meer kleine(!) groepen zullen ontstaan waarin iemand mensen om zich heen verzameld om ze deel uit te laten maken van zijn leven. Dat sluit direct grote, onpersoonlijke en programmatische activiteiten uit…

Dat aankomend leiders dit meer zullen doen ben ik wel van overtuigd, die groeien namelijk al op in een andere tijd, met andere paradigma’s van (geestelijk) leiderschap. De vraag is echter wat de huidige leiders doen: blijven ze angstvallig vasthouden aan hun ‘voetstuk’ van onkwetsbaarheid, autonomiteit en superioriteit? (en blijven ze daardoor jongere generaties van zich vervreemden?) of zullen ze leren zich kwetsbaar op te stellen, leiderschap meer holistisch en relationeel te zien en afstand te doen van grootschalige, management-style leiderschapsstructuren?”

Ik hoop gewoon dat niet teveel jonge mensen tussen de wal en het schip zullen vallen. We hebben namelijk mentoren nodig…

Openhuis = Jezusstek

Tags

aardbeisc

Dit is een oud hollands plaatje van een aardbeiplant.   De aardbei ontwikkeld van nature uitlopers waaraan kleine stekjes gaan groeien welke weer uitgroeien tot nieuwe planten. Dit organische verloop van vermenigvuldiging is een prachtig voorbeeld van natuurlijke kerkgroei.  Een plant zonder uitlopers is een abnormaliteit!   Een OpenHuis is een Jezusstek welke de natuurlijke potentie in zich draagt tot groei en verdere vermenigvuldiging.   Een uniek en zelfstandig plantje.  Goede voorwaarden zijn echter voldoende licht en water, bemesting en wieden van onkruid.

OpenHuizen die de wereld veranderen

download

In 2000 verscheen bij Gideon de Nederlandse uitgave van ‘Häuser die die welt verändern.    Bij uitgever Gideon momenteel te koop voor maar 5,- !                              Onderschrift luidt:  ‘De gemeente als een grote geestelijke familie. Organisch, niet georganiseerd. Onderling betrokken, niet formeel.

Ben dit boek momenteel aan het herlezen in het kader van OpenHuis traject.

Een bron van inspiratie

Jezus-biotoop

Ik kwam onlangs het mooie woord ‘biotoop’ tegen.   Wikipedia geeft de volgende definitie:

Een biotoop (Gr: βιος (bios) – leven, τοπος (topos) – plaats) is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen.

slide_1

 

Zo is OpenHuis zijn zo’n biotoop, een plaats van leven waar mensen in interactie met Jezus en elkaar, kunnen gedijen

Visie OpenHuis

 

Visie:

 

Het concept OpenHuis is een levensstijl, geen programma.

Kerk-zijn is deel uitmaken van een  Jezus-netwerk .

Een Jezusnetwerk bestaat uit meerdere connectie-punten, Open Huizen genoemd.

Connection-Point-Logo

Open Huis vormt een Jezus netwerk waar mensen kunnen connecten.

( D.w.z relatie aangaan met Jezus en met elkaar.)