Tags

1001004006534766

Jezus had één centrale boodschap, nl. die van Het Koninkrijk. Het Godsrijk is de levendige invloedssfeer van Gods leven-gevende Geest welke transformerend inwerkt in ons hart en leven.  Deze “verticale” inwerking heeft altijd een 360 graden uitwerking in ‘horizontale”zin.  Dat wil zeggen, in je denken en doen. In je kijk op de wereld, op leven dood en alle sociale relaties.  Het Koninkrijk krijgt een menselijke vaste vorm in de “sociëteit van Jezus” , de Kerk.  (niet enkel de Jezuïeten orde).  Het is een nieuwe sociale entiteit met Jezus als stichter en inspirator.

Hoe dit weer te (her)ontdekken in de 21e eeuw in seculier, postmodern Nederland? Daniel de Wolf zijn persoonlijk verslag hiervan is werkelijk een geweldige inspiratiebron om dit Koninkrijk weer op het spoor te komen in jezelf en overal om je heen. Bovenal, de uitdaging je te engageren in het grote Jezus- avontuur.

Dit boek is aanbevolen lectuur voor elke Openhuizer!