Open Huis

Jesus-Is-In-The-HouseOpen-huis is voor velen een nieuw begrip maar het concept is al van uit de tijd van Jezus.

“Ik wil in jouw huis zijn vandaag”,  zei Jezus tegen Zacheus. Dat zei Hij volgens mij wel tegen meer mensen want overal waar hij kwam verzamelden zich mensen rondom Hem.

Waar harten werden geraakt en open gingen, daar  openden ze ook hun huis voor Jezus en Zijn bedoeling.  Zo werd hun huis een Open-huis,  een plaats waar mensen zich verzamelden om van Jezus te leren.  De bedoeling van Jezus gaat echter een stuk dieper.

In Markus 3  lezen we hoe op een gegeven moment, tijdens zo’n Open-huis sessie, familie van Jezus op de stoep stond en Hem wou spreken. Jezus gebruikt dit moment als een heel belangrijk leermoment

31 Zijn moeder en Zijn broers kwamen bij het overvolle huis en lieten Hem roepen. Zelf bleven zij buiten staan.

32 De mensen die om Hem heen zaten, zeiden: “Uw moeder en Uw broers en zusters staan buiten. Zij willen U spreken.”

33 Hij antwoordde: “Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?”

34 Hij keek de kring rond en zei: “Kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broers.

35 Ieder die doet wat God wil, is mijn broer, mijn zuster, mijn moeder.”

De wil van God doen?!  Welke oprechte Jezusfan wil dat nou niet?

Precies,  ieder die serieus met Jezus wil omgaan!

Maar wat is dan die Wil van God?

Nou, bekijk de situatie.   De mensen zaten om Jezus heen in een Open-huis.  Samen rond Jezus, samen leerling zijn,…….. meer nog, Jezus noemt ze zelf directe familie!!

Samenkomen rond Jezus, als geestelijke broers en zussen, dat is de kern van Open-huis.  Dit is veel meer dan samenkomen op de zondagochtend, hoe belangrijk dat ook is. Dit is samen leren en samen leren leven.

Samen optrekken als een geestelijke familie in klein verband. Zo’n  verband noemen we nu een Open-huis. Een Open-huis is dus een klein Jezusnetwerk waar ieder die maar interesse heeft kan komen, kan connecten met als basis voorwaarde: openstaan voor Jezus en voor elkaar!

Een Open-huis bestaat echter niet alleen voor zichzelf. Het is een actieve kleine gemeenschap die bewust is van haar missie:  Gods liefde en genade in Christus,  uit te leven en bekend te maken, desnoods met woorden J   Een missionaire Jezus-eenheid in een donkere wereld, een wereld die Hij zo liefheeft!!