discipelschapsbasisvragen

Laat je niet afschrikken door het woordje ‘spiritueel’.
Spiritueel staat synoniem voor ‘geestelijk’.

Spiritualiteit =

Leven in de Geest van Jezus. Dat is voor mij een korte en krachtige omschrijving van wat ik versta onder spiritualiteit. Spiritueel leven heeft dus alles met de Geest te maken, de heilige Geest die in ons woont. En het heeft dus ook alles met Jezus te maken omdat de essentie van het werk van de Geest is: Jezus laten zien, Jezus verheerlijken, Jezus groot maken in mensen levens.

Het draait bij spiritualiteit om een levende band met Christus.

  1. Spirituele theologie gaat over het leren liefhebben van Gods waarheid
  2. Spirituele vorming gaat over het steeds meer lijken op Jezus; het leren leven vanuit Gods waarheid
  3. Spirituele gemeenschap gaat over het je met elkaar verbinden in kwetsbaarheid en echtheid.
  4. Spirituele missie gaat over het verlangen om in het alledaagse leven als Jezus te zijn voor de ander.

Deze vierslag is m.i de dynamiek van discipelschap.

Deze dynamiek is ten diepste de individuele connectie met Jezus welk zich ‘horizontaal’ uit, dus in de contact van een kleine groep. Dit is de OpenHuis dynamiek !  Oftewel, door mij, het ‘Jezusproces’   genoemd.