je suis Jesus

Ik ben Jezus.   Dit spreekt van ver- EEN -zelving met Jezus.

Is dit niet het doel van een ‘Jezus-mens’  om te leren zijn zoals Jezus en te doen wat Jezus zou doen?   Iemand die Jezus ‘weerspiegelt in zijn of haar concrete leefcontext? Dallas Willard zegt het zo:     Discipelschap is het proces waarin je wordt wie Jezus zou zijn als Hij jou was!

Dit proces is het kerndoel van OpenHuis, nl.  samen in een lokale context de mensen worden die Jezus zou zijn en deelnemen in Zijn Missie = leerlingen maken.

Hierin deel te nemen is m.i de primaire roeping van ieder Jezus-mens.